1658-07-10

sa narodil Luigi Ferdinando Marsili, taliansky prírodovedec a polyhistor, ktorý vypracoval prvý systematický popis slovenského územia. Najzávažnejšou časťou jeho diela vo vzťahu k Slovensku sú baníctvo, mineralógia a geológia. Opísal najvýznamnejšie slovenské banícke lokality, ale aj používanú techniku, geologické pomery, výskyty minerálov a nálezov fosílií. Zomrel v roku 1730.