1920-07-10

sa narodil Owen Chamberlain, americký fyzik. V roku 1959 dostal s Emiliom Ginom Segrèm Nobelovu cenu za fyziku za spoluobjav antiprotónu, subatomárnej antičastice. Zomrel v roku 2006.