1854-07-12

sa narodil George Eastman, americký podnikateľ a vynálezca, zakladateľ spoločností Kodak. V roku 1884 si dal patentovať fotografické médium, ktoré nahradilo krehké sklené tabule emulziou potiahnutou na zvitku papiera. Tento vynález mal za príčinu rozvoj fotografie. Zomrel v roku 1932.