1863-07-12

sa narodil Albert Calmette, francúzsky bakteriológ a imunológ, ktorý sa spolu s C. Guérinom venoval verejnému zdravotníctvu. Spoločne vyvinuli vakcínu Calmettov-Guérinov bacil (z angl. bacillus Calmette-Guérin, BCG) proti tuberkulóze. Okrem toho vyrobil prvé antitoxické sérum proti hadiemu jedu, tzv. Calmettovo sérum. Zomrel v roku 1933.