1913-07-12

sa narodil illis Eugene Lamb, americký fyzik. Dostal Nobelovu cenu za fyziku (1955) za objavy týkajúce sa jemnej štruktúry spektra vodíka. Spolu s P. Kuschom dokázali presne určiť niektoré elektromagnetické vlastnosti elektrónu, najmä jeho magnetický moment. Zomrel v roku 2008.