1935-07-14

sa narodil Ei-iči Negiši, japonský chemik, spoludržiteľ Nobelovej ceny za chémiu (2010).