1976-07-14

zomrel RNDr. Ladislav Gomolčák, slovenský fyzik; veľa času venoval tvorbe a zabezpečovaniu fyzikálnej literatúry na Slovensku; mal asi najlepšiu súkromnú fyzikálnu knižnicu v Bratislave, ktorá obohatila knižnicu PFUK, kde pôsobil na Katedre fyziky. Narodil sa v roku 1932.