1969-07-21

vystúpil Neil Alden Armstrong ako prvý človek na povrch Mesiaca. Na Mesiaci s ním 20. júla 1969 pristál aj  Buzz Aldrin.