1928-07-23

sa v Radvani narodila Milota Grešíková, slovenská lekárka, virologička, akademička, zaoberala sa hlavne problematikou arbovírusov, osobitne kliešťovou encefalitídou.