1875-07-26

sa narodil Carl Gustav Jung, švajčiarsky lekár, psychiater a psychoterapeut, zakladateľ analytickej psychológie; má významný podiel na skúmaní príčin a liečbe schizofrénie. Zomrel v roku 1961.