1932-07-26

sa narodil Ján Štohl, slovenský astronóm, významný reprezentant slovenskej vedy, známy aj v zahraničí. Zaoberal sa problematikou medziplanetárnej hmoty. Pracoval na Astronomickom ústave SAV, v rokoch 1989 – 1993 ako jeho riaditeľ. Je autorom niekoľkých popularizačných kníh z astronómie (K horizontom vesmíru, Zo života hviezd) a jedným z editorov Encyklopédie astronómie. Zomrel v roku 1993.