1863-07-30

sa narodil Henry Ford, americký vynálezca a priemyselník, ktorý zaviedol do výroby motorov pohyblivú montážnu linku, čím umožnil veľkovýrobu. V roku 1903 založil spoločnosť Ford Motor Company. Zomrel v roku 1947.