1897-07-31

sa narodil Ing. Dr. tech. František Kyntera, český pôdoznalec, agropedológ a agrometeorológ, pôsobiaci aj na Slovensku, kde vypracoval komplexné pôdoznalecké prieskumy vybraných obcí. Zomrel v roku 1958.