1926-08-05

sa narodil MUDr. Ladislav Kužela, slovenský kardiochirurg, na klinike akademika Karola Šišku uskutočnil prvú transplantáciu srdca v strednej a vo východnej Európe. Zomrel v roku 1980.