1966-08-10

bola vypustená prvá americká družica Mesiaca Lunar Orbiter I.