1908-08-16

sa narodil Gérard Maurice Clemence, americký astronóm; známe sú jeho štúdie pohybov telies v slnečnej sústave, času a astronomických konštánt. Vypracoval detailnú analýzu pohybov Merkúra a Marsu. Zomrel v roku 1974.