1924-08-19

sa narodil Willard Sterling Boyle, kanadský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Zomrel v roku 2011.