1927-08-23

sa v Topoľčanoch narodil RNDr. Ľubor Kresák, slovenský astronóm a astrofyzik; objavil dve kométy a jeho meno nesie asteroid č. 1849. Zomrel v roku
1994.