1832-08-24

zomrel Nicolas Leonard Sadi Carnot, francúzsky fyzik, ktorý ako prvý úspešne teoreticky opísal tepelný motor (Carnotov cyklus). Svojou prácou položil základy termodynamiky. Jeho najvýznamnejšie dielo Úvahy o hybnej sile ohňa (1824) poskytlo teoretický základ pre rozvoj parných strojov a zaviedlo druhý termodynamický zákon. Narodil sa v roku 1796.