1916-08-25

sa narodil Frederick Chapman Robbins, americký mikrobiológ a lekár, nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu (1954) – podarilo sa mu spolu s J. E. Franklinom a T. H. Wellerom v skúmavke izolovať a pestovať kultivácie vírusov poliomyelitídy, čo viedlo k vytvoreniu vakcíny proti detskej obrne. Zomrel v roku 2003.