1803-08-26

sa v Moštenici narodil Jozef Viliam Marschan, banský inžinier, pôsobiaci na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a ako hlavný strojmajster v Štiavnických Baniach. Bol aj autorom priekopníckej práce o výstavbe železníc i štúdií o ryžovaní riečneho zlata. Zomrel v roku 1872.