0000-08-29

Medzinárodný deň boja proti nukleárnym testom

0000-08-29

Slovenské národné povstanie – štátny sviatok