1821-08-31

sa narodil Herman Ludwig Ferdinand von Helmholtz, nemecký lekár, fyziológ, prírodovedec a filozof, autor priekopníckych prác z fyziológie zmyslových orgánov, ako prvý matematicky zdôvodnil zákon zachovania energie. Zomrel v roku 1894.