1877-09-01

sa narodil Francis William Aston, anglický chemik a fyzik, laureát Nobelovej ceny za chémiu za výskum izotopov. Vyvinul hmotnostný spektrograf, ktorý separuje atómy alebo fragmenty molekúl s rozličnou hmotnosťou a meria ju. Viedlo to k objavu veľkého množstva v prírode sa vyskytujúcich nukleotidov a k formulácii celočíselného pravidla, ktoré významne ovplyvnilo rozvoj jadrovej energie. Zomrel v roku 1945.