1677-09-17

sa narodil Stephen Hales, anglický prírodovedec a vynálezca, ktorý sa pričinil o rozvoj experimentálnej fyziológie najmä pochopením toho, ako fungujú rastliny a živočíchy. Dokázal, že v rastlinách prebieha transpirácia. Ako prvý sa zaoberal krvným tlakom, rýchlosťou toku krvi a kapacitou srdca. Vynašiel tiež niekoľko zariadení vrátane ventilátora. Zomrel v roku 1761.