1972-09-26

sa dostal do používania bratislavský Nový most (Most SNP), ktorého autormi sú prof. Ing. arch. J. Lacko a prof. Ing. A. Tesár. Most je dlhý 431,8 m.