1882-09-30

sa narodil Hans Geiger, nemecký fyzik, vynálezca Geigerovho detektora (Geigerovho počítača), zariadenia na meranie a detekciu ionizujúceho žiarenia. V roku 1909 pod vedením E. Rutherforda uskutočnil spolu s E. Marsdenom slávny Geigerov-Marsdenov pokus so zlatou fóliou a zistil, že atómy majú jadro. Spolu s W. Müllerom zostrojil zdokonalený Geigerov detektor (Geigerov-Müllerov detektor), ktorý pracoval rýchlejšie a citlivejšie. Zomrel v roku 1945.