1852-10-02

  1. sa narodil sir William Ramsey, škótsky chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za objav vzácnych plynov. Izoloval argón, neón, kryptón, xenón, hélium a radón. Jeho práca ovplyvnila vývoj atómovej teórie. Zomrel v roku 1916.