1927-10-02

zomrel Svante August Arrhenius, švédsky fyzik a chemik, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu, ktorý sa zaslúžil o objavy v oblasti elektrolýzy (použitie elektriny ako poháňača chemických reakcií). Podporoval teóriu panspermie a vymyslel prvú verziu teórie, ktorá vysvetľovala skleníkový efekt. Pomáhal tiež založiť Nobelove ceny. Narodil sa v roku 1859.