1947-10-04

zomrel Max Planck, nemecký teoretický fyzik považovaný za jedného zo zakladateľov kvantovej teórie, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Štúdiom absolútne čierneho telesa dospel k myšlienke, že elektromagnetické žiarenie sa skladá z malých porcií energie čiže kvánt. Aby opísal vzťah medzi vlnovou dĺžkou žiarenia a energiou kvanta (fotónu), odvodil konštantu, ktorá nesie jeho meno. Narodil sa v roku 1858.