1911-10-18

sa v Púchove narodil MUDr. Vladimír Haviar, slovenský lekár kardiológ, profesor na LF UK v Bratislave, patril k zakladateľom slovenskej kardiológie a kardiochirurgie, expert WHO. Zomrel v roku 1996.