1822-10-23

sa narodil Friederich Wilhelm Gustav Spörer, nemecký astronóm zaoberajúci sa slnečnou fyzikou. Určil periódy rotácie pre rôzne šírky na Slnku a polohu slnečného rovníka. Je po ňom pomenované Spörerovo minimum – obdobie v 15. a 16. storočí bez výskytu slnečných škvŕn. Zomrel v roku 1895.