1827-10-25

sa narodil Marcellin Berthelot, francúzsky chemik, ktorý skúmaním syntézy acetylénu a ďalších uhľovodíkov dokázal, že na tvorbu organických chemických látok nie sú potrebné živé organizmy. Jeho výskum a publikácie prispeli k rozvoju chémie na konci 19. storočia. Zomrel v roku 1907.