1728-10-27

sa narodil James Cook, mimoriadne významný objaviteľ a výskumník, ktorého tri plavby okolo sveta a hlavne vydané práce výrazne posunuli znalosti o Zemi. Jeho zásluhou boli podané prvé spoľahlivé poznatky o Austrálii, Oceánii, severozápadnom pobreží Severnej Ameriky, o Beringovej úžine ako aj o arktických aj antarktických vodách. Je po ňom pomenovaný Cookov prieliv. Zomrel v roku 1779.