1835-10-31

sa narodil Johann Friedrich Wilhelm Adolf Ritter von Baeyer, nemecký chemik. K jeho hlavným úspechom patria vynájdenie fenolftaleínu, výskum v oblasti acetylénov, objasnenie ionizácie soli, syntetizovanie dusíkatých zlúčenín a ďalšie. V roku 1905 dostal Nobelovu cenu za chémiu za práce o organických farbivách a hydrogenovaných aromatických zlúčeninách. Zomrel v roku 1917.