1864-11-01

sa v Trnave narodil prof. Ľudovít Schlesinger, nemecký matematik slovenského pôvodu; patril k najvýraznejším vedeckým osobnostiam–matematikom pôvodom zo Slovenska; venoval sa najmä teórii diferenciálnych rovníc; je autorom 6 matematických príručiek a monografií, viacerých skrípt, vyše 80 vedeckých štúdií v renomovaných periodikách. Zomrel v roku 1933.