1913-11-07

sa v Alžírsku narodil Albert Camus, francúzsky spisovateľ, filozof a predstaviteľ existencializmu. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru za rok 1957. Zomrel v roku 1960.