1656-11-08

sa narodil Edmund Halley, anglický astronóm a geofyzik. Zomrel v roku 1742.