1922-11-08

  1. sa narodil Christiaan Neethling Barnard, juhoafrický kardiochirurg, ktorý v roku 1967 ako prvý na svete transplantoval ľudské srdce inému človeku. Zomrel v roku 2001.