0000-11-13

Medzinárodný deň nevidiacich (výročie narodenia V. Haüya, zakladateľ systematickej výchovy nevidiacich).