1901-11-15

sa v Chtelnici narodil Ing. František Kozmál, slovenský chemik, profesor na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave, zameraný na základný výskum dreva a jeho technologické spracovanie. Zomrel v roku 1970.