0000-11-17

Medzinárodný deň bez fajčenia.

0000-11-17

Medzinárodný deň študentstva