1607-11-26

sa narodil John Harvard, anglický duchovný pôsobiaci v štáte Massachusetts. Zomrel v roku 1638. Jeho donácia – 780 libier (pol majetku) a knižnica, ktorá obsahovala asi 320 zväzkov kníh – vysokej škole New College v Cambridge zabezpečili, že táto univerzita dostala 13. marca 1639 názov Harvardova univerzita. V tom čase išlo len o Harvard college, názov Harvard University dostala až v roku 1780.