1602-11-30

sa narodil Otto von Guericke, nemecký vynálezca pôsobiaci ako starosta mesta Magdeburg. Vynašiel mechanickú vývevu, ktorou vytvoril čiastočné vákuum. Pomocou vzduchotesne spojených magdeburských polgúľ predviedol cisárovi Ferdinandovi III. silu vákua: počas verejnej demonštrácie ich po odčerpaní vzduchu nevládali oddeliť ani štyri páry koní z každej strany. Zomrel v roku 1686.