0000-12-01

Svetový deň boja proti AIDS, symbol solidarity predstavuje červená stužka.