0000-12-05

Medzinárodný deň dobrovoľníkov (vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 1985)

0000-12-05

Svetový deň pôdy. Vyhlásený bol v roku 2002