1917-12-09

sa narodil James Rainwater, americký fyzik, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku za identifikáciu asymetrických tvarov určitých atómových jadier. Prišiel s teóriou, že nie všetky atómové jadrá sú guľovité (neskôr ju potvrdili N. Bohr a B. Mottleson). Zomrel v roku 1986.