1762-12-13

Panovníčka Mária Terézia vydala rozhodnutie o zriadení Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Ako prvá bola 13.6.1763 založená katedra chémie a mineralógie. Druhá katedra bola zriadená v roku 1765, zabezpečovala výuku v odbore mechanika a hydraulika. V roku 1770 pribudla tretia katedra, banské umenie a banské právo a škola dostala názov Banícka akadémia.