1893-12-14

sa v českom Žamberku narodila Božena Štúrová-Kuklová, uznávaná odborníčka na pľúcne choroby. Bola prvou ženou v Československu, ktorá sa stala docentkou na lekárskej fakulte a tiež prvou ženou v ČSR, ktorá získala titul mimoriadnej profesorky. Zomrela v roku 1977.