1958-12-15

zomrel Wolfgang Pauli, rakúsky teoretický fyzik, ktorý formuloval Pauliho vylučovací princíp. Podľa neho nijaké dva elektróny v atóme nemôžu existovať v rovnakom stave s rovnakými kvantovými číslami. Ako prvý uznal existenciu neutrína. Narodil sa v roku 1900.